invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Een goed gesprek als kwaliteitscheck bij Treant Zorggroep

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Waar bent u het meest tevreden over? Waar bent u het minst tevreden over? Zou u deze locatie aanbevelen bij vrienden en familie? 3 ogenschijnlijk simpele vragen. Toch bestaat het spiksplinternieuwe meetinstrument dat de kwaliteit van de zorg in onze verpleeg- en ouderzorg meet uit deze 3 simpele vragen. ‘Het zijn heel logische en eenvoudige vragen’, zetten Astrid Wenker en Joke Vonder uiteen, beiden werkzaam in de care, als kwaliteitsfunctionaris binnen de stafdienst Kwaliteit en Veiligheid. ‘Maar door deze eenvoud is het meteen een ontzettend krachtig instrument.’ Hoe kan het dat zoiets simpels zo krachtig kan zijn?

Losse meting

Voorheen maakten we gebruik van de landelijke methode CQI, de Consumer Quality Index. ‘De CQI wordt minimaal een keer in de twee jaar uitgevoerd’, vertelt Joke. ‘Als een losse meting, buiten het reguliere dagelijkse contact om. Dit leverde te weinig concrete informatie op; te weinig handvatten om de kwaliteit van onze zorg voor de individuele cliënt te verbeteren.’

Waarderingsgesprek

‘Daarom hebben we, samen met een speciale werkgroep, een nieuwe methode ontwikkeld om de tevredenheid te meten: het waarderingsgesprek. Dit gesprek maakt onderdeel uit van het zorgproces. De vraagstelling is simpel: Wat gaat goed? Wat kan beter? Zou u Treant aanbevelen? Vervolgens kunnen cliënten een cijfer tussen de 0 en 10 geven aan de dingen die ze goed en minder goed vinden gaan. Zorgverleners meten op deze manier continu hoe de cliënt het wonen en/of de zorg bij Treant ervaart. Dat maakt dat zorgverleners snel -in veel gevallen direct- aan de slag kunnen met feedback. En dit draagt vervolgens weer bij aan hun tevredenheid, want de cliënt is snel geholpen.’

In het najaar van 2015 zijn Het Ellertsveld, De Horst en Oostermarke als pilotlocaties gaan werken met het waarderingsgesprek. ‘De ervaringen waren zo positief, dat ze er niet meer mee gestopt zijn. Op korte termijn gaan ook alle andere care-locaties werken met het waarderingsgesprek.’

Tijd en ruimte

Door het stellen van de 3 vragen ontstaat er een dialoog tussen de zorgverlener en de cliënt. En dat wordt van beide kanten als erg waardevol ervaren. Astrid: ‘Zorgverleners krijgen tijdens zo’n gesprek bijvoorbeeld te horen wat de cliënt fijn vindt aan de zorg bij Treant. Dat kan medewerkers een ontzettende boost geven. En voor de verbeterpunten voelen ze zich meer verantwoordelijk, omdat ze direct aan de slag kunnen om de verbeteringen door te voeren.’

Joke vult haar collega aan: ‘Van cliënten horen we terug dat ze het ontzettend fijn vinden dat er tijd en ruimte voor ze is om hun verhaal te doen en dat ze ervaren dat er echt iets gedaan wordt met hun feedback.’

Op ieder moment

De uitkomsten van de waarderingsgesprekken leiden tot verbetering van de zorg en de individuele begeleiding van de cliënt, zover is duidelijk. Maar wat gebeurt er nog meer met de uitkomsten? ‘De bevindingen worden meteen verwerkt in het elektronisch cliëntdossier en besproken in het team. Uiteraard heeft ook de leidinggevende zicht op de resultaten; vanuit de elektronisch cliëntdossiers kan een managementrapportage opgevraagd worden. En dat kan op ieder gewenst moment’, vertelt Corrie Nauta, hoofd woonwijkcentrum Oostermarke. Ze is erg blij met de nieuwe kwaliteitscheck: ‘Dat zorgverleners nóg meer de dialoog met de cliënt aangaan is van grote meerwaarde. Zo kunnen we samen met de cliënt kijken waar en hoe we de zorg nog verder kunnen verbeteren.’ Corrie geeft hierbij aan dat het belangrijk is dat de positieve waardering behouden blijft en dat de minder positieve dingen verbeterd worden.

Hoge ogen

Ook landelijk is het waarderingsgesprek van Treant goed ontvangen. Het instrument is onderdeel van een plan dat ze hebben ingediend bij het project Waardigheid en trots - Ruimte voor verpleeghuizen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verkoos dit plan van Treant als een van de 200 koplopers in de zorg. ‘Begin juli hebben we het waarderingsgesprek gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst, waar het zeer enthousiast is ontvangen. We mogen ons als Treant koploper noemen als het gaat om het verbeteren van de Nederlandse ouderenzorg. En daar zijn we ontzettend trots op!’

Dit artikel is eerder verschenen in Anttré, magazine voor medewerkers en vrijwilligers van Treant Zorggroep.

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg