invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Pitches Congres 'Sociaal werk beweegt!'

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Op maandag 13 februari 2017 vond het In voor zorg! Congres 'Sociaal werk beweegt!' plaats in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein. 26 organisaties voor sociaal werk hebben met ondersteuning van het programma In voor zorg! de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan deze veranderopgave. Er zijn onomkeerbare veranderingen tot stand gebracht en mooie resultaten geboekt. Onderweg kwamen zij kansen, uitdagingen en dilemma’s tegen. Tijdens het congres op 13 februari werden do’s en dont’s, dilemma’s, resultaten en het gezamenlijk toekomstperspectief op een inspirerende manier gedeeld. De dag begon met pitches van de deelnemende organisaties aan de Thematranche Welzijn. Bekijk hieronder de korte verslagen van de pitches.

pitch

Pitches

Pitch 1 - Haarlem Effect: Iedereen doet er toe!
De uitdaging: hoe brengt Haarlem Effect de successen van een brede welzijnsorganisatie onder de aandacht van de samenleving en de opdrachtgever en vooral bij de inhoud te blijven?

Pitch 2 - CMWW: Lumpsum met Vertrouwen als uitgangspunt
De gemeente als opdrachtgever moet vertrouwen hebben en geven aan de welzijnsorganisatie om middels een lumpsum financiering en een ruime opdrachtbeschrijving te kennen werken. De andere kant is wat een welzijnsorganisatie moet laten zien om dit vertrouwen te verdienen/verwerven/in stand te houden.

Pitch 3 - CMWW: Transformeren doe je samen en gaat niet vanzelf

Pitch 4 - Stimenz: ZOP?!
Stimenz koos ervoor wat betreft het thema zelfsturing uit te gaan van het IK en dat vorm te geven via ‘de zelfstandige ondernemende professional’: de ZOP.

Pitch 5 - Welzijn Velsen: Waardevolle verbinding Kansen&Zo
In Velsen is door samenwerking van welzijn en zorg een methodiek ontwikkeld van inclusie. Kansen&Zo is een veilige laagdrempelige ontmoetingsplek in een regulier buurtcentrum.

Pitch 6 - ONS Welzijn: SamSam met kanteling voor ogen
SamSam is een digitale burenhulpservice, een instrument om de Kanteling vorm te geven, tevens een voorbeeld voor innovatie binnen ONS welzijn.

Pitch 7 - Samenwerkingsverband Libertas/Radius: Wijkwaarde
WijkWaarde,van individueel naar collectief. Stapsgewijs naar een betrokken, verbonden samenwerking op wijkniveau.

Pitch 8 - VAKM: Meedoen in Zeist; Geluksgericht werken
Meedoen in Zeist (collectief van zorg- en welzijnspartijen) gaat over de droom van een vitale buurt waarin burgers in staat zijn verantwoording te nemen over zichzelf. Zij passen de methodiek Geluksgericht werken toe.

Pitch 9 - Versa Welzijn: Leercirkels - samen werken aan vernieuwing in het sociale domein
Versa Welzijn heeft met steun van In voor zorg! Leercirkels gebruikt om te komen tot innovatieve vormen van lichte zorg, zogenaamde arrangementen voor kwetsbare groepen.

Pitch 10 - Versa Welzijn: Meten en Monitoren
Versa Welzijn heeft met steun van In voor zorg! een werkwijze ontwikkeld om resultaten, effecten en maatschappelijke impact zichtbaar te maken voor deelnemers, medewerkers en opdrachtgevers.

Pitch 11 - Breed Welzijn: Laveren
Breed Welzijn heeft de overtuiging dat organisaties samen meer kunnen betekenen voor de kwetsbare burgers en is daarom begonnen met het samenwerkingsverband.

Pitch 12 - ContourdeTwern: Alternatieve daginvulling
In Gemeente Heusden is in de kantine van het zwembad een samenkomst van inwoners van de gemeente ontstaan om een alternatieve vorm van daginvulling aan te bieden.

Pitch 13 - Stichting Welzijnswerk Hoogeveen: Teamontwikkeling in veranderende tijden
SSW ondergaat een intensief verandertraject waarbij ze aan de hand van teamontwikkeling regie bij de burger leggen.

Pitch 14 - LEVgroep: In voor LEV!
Een organisatieverandering bij LEVgroep draagt bij aan de versterking van de eigen kracht van burgers.

Pitch 15 - Sociom: Wijkgerichte integrale dagbesteding
Sociom aangegeven dat het wenselijk is om dagbesteding te kantelen: integraal, nabij, met veel partijen, mengen van groepen, normaliseren. Van zorg naar Welzijn. De nadruk dient te liggen op participatie en sociale cohesie.

Pitch 16 - Sociom: Welzijn op recept en Positieve gezondheid
Bij Welzijn op recept verwijst de huisarts zijn patiënt direct door naar een sociaal werker. Zo worden activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, werk onderdeel van het genezingsproces.

Pitch 17 - Solidez: "Check in, check out"
Solidez heeft stevig ingezet op zelforganisatie en meer zelf-oplossend vermogen in resultaatverantwoordelijke teams.

Pitch 18 - Forte Welzijn: "Samenredzaamheid in de welzijnsorganisatie"
Zelfsturende of zelforganiserende teams zijn de enige logische organisatievorm in het sociaal werk.

Pitch 19 - Koppel: Transformatie van zorg naar welzijn
We zien in de maatschappij een verschuiving van formele zorg, naar welzijn, naar informele zorg/steun. Hoe kan met behulp van welzijn een zorgvraag uitgesteld worden?

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg