invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Chronische zorg

Er zijn steeds meer mensen die chronische zorg nodig hebben, maar wel zo zelfstandig mogelijk willen blijven leven. Op verschillende plaatsen zijn ketens gevormd rondom een aandoening, zoals diabetes, CVA, hartfalen of COPD. Onderlinge afstemming tussen organisaties in de eerste en tweede lijn in de vorm van behandelprotocollen en de wijze van informatie overdracht spelen daarin een grote rol. Met die verschillende ervaringen en opgedane kennis kan er van elkaar worden geleerd.

In totaal 11 artikelen
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg