invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Regionale samenwerking

Gemeenten en zorgaanbieders zijn druk met het voorbereiden van de 3Decentralisaties om het lokaal bestuur opnieuw in te richten. Lokale overheid, professionals en burgers spannen zich in om de participatiesamenleving handen en voeten te geven. Om de cliënt goed te kunnen bedienen is domeinoverstijgende samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders van groot belang.

In totaal 27 artikelen
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg