invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

OR 3.0 in de zorg: van procedures naar partnership

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Geen branche in Nederland waarin momenteel zoveel verandert als de zorgsector. De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de overdracht van middelen naar de gemeenten, bezuinigingen, de veranderende rol van de zorgverlener. Vele instellingen moeten slimmer en slanker werken en bijna alle instellingen worstelen met de vraag wat toekomstbestendige zorg nu precies is.

Wat betekenen al deze veranderingen voor de rol en positie van de ondernemingsraad (OR)? Is deze wezenlijk anders dan 10 jaar geleden? Kan hij blijven functioneren zoals hij nu doet? En wat is een toekomstbestendige OR? Een zoektocht naar de OR 3.0!

In voor zorg!

In de zorgsector voltrekt zich een revolutie. Ingezet door de vergrijzing en de steeds maar toenemende kosten van de zorg en versterkt door de economische crisis van de afgelopen jaren, is duidelijk geworden dat het huidige model van zorgverlening niet meer houdbaar is. Niet voor niets dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een paar jaar terug het initiatief nam om samen met kenniscentrum Vilans het programma In voor zorg! te lanceren.

Dit programma is er op gericht om zorgorganisaties te ondersteunen bij de transitie naar ‘toekomstbestendige zorg’. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. Die ondersteuning richt zich op veranderingen met een langdurig en ingrijpend karakter en raakt altijd aan 1 van de volgende 4 thema’s:

 1. Bedrijfsvoering:
  Invoering van bewezen efficiëntere processen en methodes leidt tot meer zorg door doelmatigheid en betere bedrijfsvoering.
 2. Professionals:
  Meer professionele ruimte op de werkvloer en een efficiëntere inzet van voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel.
 3. Samenwerken:
  Meer en betere samenwerking in welzijn, wonen en zorg draagt bij tot efficiëntere inzet van middelen en meer kwaliteit.
 4. Technologie:
  Modern gebruik van technologie in de zorg gericht op de autonomie en zelfredzaamheid van de cliënt.

Het zijn allemaal thema’s waar de OR van een zorgorganisatie mee te maken heeft of krijgt. De impact van deze veranderingen op het ondernemingsbeleid of het personeelsbeleid kan enorm zijn. Tegelijkertijd zien we dat in veel van de trajecten de rol en positie van de OR verschilt. Daarmee verschilt ook het imago dat een OR heeft binnen de organisatie en de invloed die hij effectief kan uitoefenen. Binnen het programma In voor zorg! willen we de rol van de OR nadrukkelijker voor het voetlicht brengen. Tot dusver gebeurt dat incidenteel bij ondersteuning van individuele organisaties. Ook vanuit veranderkundig perspectief zien we dat er weinig is geschreven over de rol van de OR in grote transities en de effectiviteit van de OR in deze tijd en in de toekomst.

In deze bijdrage schetsen we hoe de rol van de OR in de zorg er nu en in de toekomst kan uitzien. We kijken daarbij vooral naar effectieve manieren en best practices van de bijdrage van de OR aan een toekomstbestendig zorg- en personeelsbeleid. De voorbeelden en cases in deze bijdragen zijn ontleend aan vele gesprekken met OR-leden van (grote en middelgrote) zorgorganisaties.

Artikel geschreven door: Merlijn Gillissen en Marcel Kruger. Verschenen in: Handboek OR strategie en beleid
Thema 23, De or, de bestuurder en hun strategische dialoog onder redactie van Jan Heijink. Vakmedianet 2014.

Meer weten

Over de auteurs

Merlijn Gillissen is oprichter en partner bij Decido, een management adviesbureau. Decido begeleidt organisaties bij het operationaliseren en implementeren van hun strategie. Merlijn heeft de afgelopen 15 jaar veel strategie- en verandertrajecten bij zowel profit als not-for-profit organisaties doen slagen. Naast zijn werk als coach en adviseur geeft hij diverse trainingen en publiceert hij regelmatig.

Contactgegevens: e-mail: merlijn@decido.nl / www.decido.nl

Marcel Kruger is coach en tranchemanager bij In voor zorg! Hij begeleidt zorginstellingen bij de transitie naar toekomstbestendige zorg (o.a. door invoering van zelfsturende teams en het vergroten van de externe gerichtheid). Daarnaast is hij partner bij Decido en helpt hij organisaties bij het maken van strategische keuzes en het verbeteren van stuurinformatie.

Contactgegevens: e-mail: m.kruger@invoorzorg.nl / www.invoorzorg.nl

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg