invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Omring: implementatie lokaal en kleinschalig werken

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Hoe ondersteun je als zorgorganisatie je zorgmanagers bij het veranderingsproces van een centraal geleide organisatie naar lokale, kleine zelfsturende zorgteams? Het praktijkvoorbeeld van Omring Thuiszorg laat zien hoe je dat op een gestructureerde manier aanpakt.

In voor zorg-deelnemer Omring Thuiszorg heeft in 2 jaar tijd haar transitietraject samen met In voor zorg! afgerond. Tijdens dit traject ging Omring van een centraal geleide organisatie met 1.000 medewerkers naar 54 lokale, kleine zelfsturende zorgteams.

Toolkit: voorbeeld ondersteuning implementatie zelfsturende zorgteams

Een van de resultaten van het In voor zorg-traject is de toolkit die Omring maakte voor haar zorgmanagers. Het doel was om hen handvatten te geven in het veranderingsproces om samen met de zorgteams te komen tot lokaal en kleinschalig werken.  Daarnaast leverde de toolkit een bijdrage aan een eenduidige manier van werken en zorgde het voor een structurele inbedding in de organisatie.

Deze toolkit is dan ook een voorbeeld van een leidraad dieeen zorgorganisatie inzette om zo implementatie en uitrol van de kleinschalige zelfsturende zorgteams te ondersteunen.

Bundeling van kennis en ervaring

Alle kennis, leerervaringen, tips, do’s en dont’s en instrumenten uit de toolkit zijn opgedaan in 3 pilots van Omring. Deze pilots hebben begin 2011 de overstap gemaakt naar kleinschalige zorgteams van ongeveer 15 medewerkers. De pilots zijn gehouden in 3 gebieden met een eigen regionaal karakter: een eiland, het platteland en een grote stad. Doel van de bundeling van deze kennis en ervaring: kennis delen zodat de zorgmanagers niet opnieuw het wiel hoefden uit te vinden.

Plan, do, check, act

De toolkit is opgebouwd volgens de PDCA-cyclus: Plan (inrichten), Do (uitvoeren), Check (monitoren), Act (borgen). Dit gaf richting en structuur aan de implementatie, de verandering, verbetering en het lerende proces van Omring.
De onderdelen van de PDCA-cyclus zijn:

Plan

 • Hoe organiseer ik dit met mijn zorgteams? De do’s en don’t’s
 • Wat moet ik wel en niet doen? 
 • Hoe zet ik de koers uit? 
 • Wijkanalyse: een eerste stap naar wijkgerichte zorg 
 • Hoe stel je je zorgteam(s) samen? 
 • Hoe neem ik de planners mee?
 • Waarvoor gebruik ik het migratieteam? 
 • Communicatie aanpak: hoe breng ik mijn boodschap over?

Do

 • Checklist Lokaal & Kleinschalig, Startfase en Dashboard 
 • Plan van Aanpak voor de Regio opstellen 
 • Dashboard 
 • Teambarometer: zorgteams op weg

Check

 • Hoe gaat het met de teamvorming? 
 • Tevreden medewerkers? 
 • Is de cliënt tevreden met de zorg? 
 • Dashboard: de maandelijkse standn zaken

Act

 • Stel je Plan van Aanpak voor de Regio bij 
 • Stel met je zorgteam het teamactieplan bij en voer dit uit 
 • Beschrijf de resultaten uit het Plan van Aanpak voor de Regio 
 • Zorg voor externe communicatie bij interessante ontwikkelingen

Download

Download de toolkit Implementatie lokaal en kleinschalig werken (pdf)

Meer weten

Meer informatie over het In voor zorg-traject van Omring: Omring Thuiszorg is In voor zorg!

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg