invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Campagne HBO-V in de ouderenzorg ook komend schooljaar voortgezet

Gepubliceerd op:

De campagne ‘HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer achter’ wordt ook in het schooljaar 2016-2017 voortgezet. Gezien de grote tekorten aan hbo-verpleegkundigen in de VVT vinden werkgevers- en werknemerspartijen in de VVT het belangrijk dat studenten en docenten hbo-verpleegkunde een goed beeld hebben van het werken in de ouderenzorg. Ook de aansluiting van opleiding en praktijk kan beter. Betere informatievoorziening draagt hier aan bij.

Een van de student-ambassadeurs van de campagne: ‘Ik vind de opleiding slecht aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Docenten zijn niet goed voorbereid op de transitie van de zorg. Een voorbeeld hiervan is dat veel casussen die worden gebruikt voor toetsing verouderd zijn of gericht zijn op patiënten in het ziekenhuis.’

Door onder meer de inzet van experience games, (gast)blogs uit de praktijk, (student)ambassadeurs, e-zines en social media (Facebook, Twitter en LinkedIn) wil men het huidige beeld veranderen.

Alleen basiszorg

Uit onderzoek blijkt dat hbo-verpleegkundigen denken dat de ouderenzorg saai is en alleen bestaat uit basiszorg. Hierdoor kiezen maar weinig hbo-verpleegkundigen voor het werk in de wijk of in de verpleeghuiszorg. Met de campagne ‘HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer achter’ werken ActiZ en V&VN samen aan een beter en reëler beeld van het werken in de ouderenzorg, zowel intramuraal als in de wijkverpleging.

Meting effecten campagne

Uit de voorlopige resultaten van een eerste meting lijkt de campagne een positief effect te hebben:

Docenten (n=113, van 14 hogescholen) zijn positief over de campagne: 46% geeft aan een meer volledig en actueel beeld van de ouderenzorg te hebben gekregen en door de campagne positiever te zijn geworden over werken in de ouderenzorg.

  • 59% geeft aan door de campagne te zijn ondersteund om een goed beeld van de ouderenzorg aan hun studenten te schetsen.
  • 65% zegt de materialen van de campagne nog niet te hebben gebruikt in hun les, maar liefst 78% geeft aan dat komend schooljaar wel te gaan doen.

Studenten (n=250) zijn positief over de campagne. 51% van de studenten kent de campagne, 38% van de respondenten zegt door de campagne een meer volledig beeld van de ouderenzorg te hebben gekregen en een positiever beeld te hebben gekregen van werken in de ouderenzorg: ‘De campagne 'HBO-V in de ouderenzorg' vind ik ontzettend leuk om mee in aanraking te komen tijdens de opleiding tot verpleegkundige. Het clichébeeld van de verpleegkundige is toch dat je in het ziekenhuis aan het werk gaat. Door deze campagne zie je dat er ook in andere doelgroepen veel is weggelegd voor de HBO-verpleegkundige. Mooi initiatief met enthousiaste mensen!’

Financiering campagne

De campagne wordt tot eind september gefinancierd door het ministerie van VWS. VWS heeft besloten de campagne niet verder te financieren. De sociale partners hebben daarop aangegeven de huidige campagne nog een schooljaar door te zullen zetten om deze optimaal te benutten. Het A+O VVT zal vanaf 1 oktober de kosten van de campagne op zich nemen.

Meer weten

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg