invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Wilna Wind (NPCF): ‘Gooi de CQ-index overboord en omarm ZorgkaartNederland’

Gepubliceerd op:

Voor patiëntenfederatie NPCF is het een uitgemaakte zaak dat het inkoopkader voor de Wlz 2016 het verschil gaat maken: de wens van de cliënt komt nu in de verpleeghuissector nadrukkelijk voorop te staan. Gebruikmaking van de cliëntervaringen van ZorgkaartNederland kan hieraan nog een enorme extra impuls geven, stelt directeur Wilna Wind.

Zorgverzekeraars Nederland publiceerde recent het inkoopkader voor de Wlz 2016. Ineke Wever van ZN zei hierbij dat dit kader een duidelijke trendbreuk met het verleden is, omdat de zorgfinanciering nadrukkelijk cliëntvolgend wordt.

Deelt NPCF die mening?

‘Volledig, NPCF vormt samen met LOC, ActiZ, BTN, Verenso, V&VN, ZN, IGZ en het Kwaliteitsinstituut de taskforce Waardigheid en Trots en daarin zitten we allemaal precies op dit spoor. De kern is dat je de cliënt in de verpleeghuiszorg in positie moet brengen en diens leven beter moet maken. Met het inkoopkader ben ik dan ook echt blij, want dit schetst nu juist de uitgangspunten om dit te bewerkstelligen. Je hoort geen huizen te financieren, maar te zorgen dat het geld de cliënt volgt. Dit principe verplicht huizen om het wonen voor de verpleeghuisbewoner zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Natuurlijk zitten hier grenzen aan. Wie een verpleeghuisindicatie krijgt, zal eerder naar een huis in de vertrouwde woonomgeving gaan dan naar een huis 50 kilometer verderop. Maar een verpleeghuis kan een cliënt veel meer bieden dan alleen nabijheid. Het kan er vooral toe bijdragen dat iemand na de verhuizing zoveel mogelijk zijn vertrouwde leefpatroon kan handhaven, dat iemand zich kan thuisvoelen dus. Hoe meer verpleeghuizen zich erop richten dit te bewerkstelligen, hoe beter de kwaliteit van de verpleeghuiszorg over de volle linie wordt.’

Hoe kijkt de NPCF tegen de huidige kwaliteit van de verpleeghuizen aan?

‘Het beeld alsof het in de verpleeghuizen een grote puinhoop is, is beslist onterecht. Natuurlijk zijn er incidenten en ieder incident is er een teveel. Maar er zijn ook zeker goede voorbeelden en het is nu zaak te bewerkstelligen dat die zo breed mogelijk worden gevolgd. Nogmaals: de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het inkoopkader voor de Wlz 2016, bieden daarvoor het juiste fundament.’

Het is in het licht van dit inkoopkader de bedoeling dat aanbieders van verpleeghuiszorg op basis van een kritische zelfanalyse hun verbeterambitie formuleren en dat de zorgverzekeraars dit als uitgangspunt in de inkooponderhandelingen gaan gebruiken.

Welk advies heeft patiëntenfederatie NPCF hierbij voor die aanbieders?

‘Kijk kritisch naar waar je nu staat. Je doet dit door naar jezelf te kijken, maar ook naar anderen en naar de ervaringen van je cliënten. Juist hiervoor is de combinatie van de informatie die ActiZ biedt en de informatie uit ZorgkaartNederland zo efficiënt. ActiZ biedt heel concrete informatie over het aantal vierkante meters van de kamers en de vraag of er een bushalte voor de deur is en of binnen de locatie een winkel en leuke activiteiten beschikbaar zijn. ZorgkaartNederland voegt daar de informatie aan toe over hoe cliënten de aanbieder waarderen. Combineer die informatie dus.

En kijk daarbij ook naar de vraag hoe goed je als zorgaanbieder ZorgkaartNederland gebruikt. Eén review uit 2013 is hetzelfde als geen review. Helaas zijn er nog steeds verpleeghuizen die zich op dit niveau bevinden. Vanaf 30 reviews heb je een representatief beeld van hoe cliënten je huis waarderen. Ook zijn er nog teveel voorbeelden van aanbieders die onvoldoende gebruikmaken van de waarde die de inzet van vrijwilligers hen kan bieden, of die onvoldoende inzetten op kleinschaligheid van de zorg en de verantwoordelijkheidsverdeling. 6 mensen die verantwoordelijk zijn voor een afdeling voor bewoners met de ziekte van Alzheimer is vanuit cliëntenperspectief minder waardevol dan die verantwoordelijkheid opsplitsen zodat je met een paar medewerkers deze cliënten meer persoonlijke aandacht kunt geven.’

Heeft iemand die nu een verpleeghuis zoekt voor een naaste inzicht in de kwaliteit van de huizen?

‘Nee, dat is nog zeker niet zo. En juist daarom is het voor ieder huis zaak om zoveel mogelijk reviews op ZorgkaartNederland te verzamelen, zodat dit inzicht er wel komt. Die gegevens over het aantal vierkante meters van de kamer en de bushalte voor de deur die ActiZ verzamelt, zijn relevante keuze-informatie. Maar het is juist de combinatie met ervaringen van cliënten – zijn ze aardig in een verpleeghuis, bieden ze mensen leuke activiteiten – die het beeld van de kwaliteit compleet maken.

Dus: spoor mensen aan om reviews te plaatsen. En wees daarbij niet bang als er eens een negatieve review tussen zit. Gelukkig zien we voorbeelden van zorgaanbieders die daar heel goed mee omgaan. Die benaderen ons dan bijvoorbeeld met de vraag of ze rechtstreeks contact mogen opnemen met die reviewer. Mensen staan daar vaak voor open. Dan wordt een gesprek mogelijk en daarvan kan een enorm kwaliteitsverhogend effect uitgaan. Gebruik die kans dus. En gebruik aan de andere kant ook complimenten die op ZorgkaartNederland worden geplaatst om de medewerkers om wie het gaat intern in het zonnetje te zetten.’

Welke rol kan ZorgkaartNederland spelen in het meer cliëntvolgend worden van de zorgfinanciering?

‘Dat is een wat langere weg maar die rol is er zeker. Mensen willen naar de huizen die goed scoren op de harde criteria van ActiZ én op de ervaringen op ZorgkaartNederland, dus daar zal op termijn ook steeds meer het geld heengaan, in plaats van naar de huizen die structureel onderpresteren. En hopelijk ook naar nieuwe initiatieven, waarvan er gelukkig heel veel zijn. In het feit dat die nieuwe initiatieven zo vaak kleinschalig zijn, schuilt een les voor de bestaande aanbieders, blijkbaar is dit wat mensen willen. Ook binnen een grootschalige setting is het mogelijk kleinschaligheid te bieden. Doe dus je voordeel met die kennis.’

Wat is dan de boodschap aan mensen die ZorgkaartNederland gebruiken?

‘Ons motto is: samen de zorg beter maken. In relatie tot ZorgkaartNederland betekent dit dat je het kunt gebruiken als je zelf een verpleeghuis zoekt, en dat je met jouw review ook weer anderen helpt. Geen instelling kan zich nog veroorloven het te negeren. Er komt immers steeds meer passend aanbod en de cliënt wordt kritischer.’

Hebben zorgverzekeraars oog voor ZorgkaartNederland?

‘Op hoog niveau wel, maar blijkbaar zit er halverwege die organisaties een lemen laag van not invented here, wat zich erin vertaalt dat iedere zorgverzekeraar zelf iets soortgelijks wil opzetten. Mijn devies is: doe dit niet. Gooi allemaal je eigen initiatieven en de CQ-index overboord en gebruik nog alleen ZorgkaartNederland. Dat scheelt veel bureaucratie en het is beter voor de cliënt. Ik baal ervan dat de zorgverzekeraars op dit punt niet sneller over de brug komen.’

Moeten de inkopers van de zorgverzekeraars nu in de inkoopprocedure ook in gesprek gaan met de cliënten en de cliëntenraden?

‘Gebruik in ieder geval hun ervaringen. Ik weet niet of je als cliënt, of als lid van de cliëntenraad, aan tafel moet willen zitten bij de contractonderhandelingen. Ik durf de gok aan dat je daar niet de sterkste partij bent en dan krijg je toch een beetje fake democratie. Ga dus voor de transparante lijn van ZorgkaartNederland.’

Interview door Frank van Wijck

Meer weten

 

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg