invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IVZO.net: ontdekken wat digitale taakondersteuning oplevert

Gepubliceerd op:

IVZO.net is een relatief nieuw platform binnen In voor zorg! Het bieden van taakondersteuning is het doel van IVZO.net. Hoe gaan mensen met IVZO.net om en hoe ondersteunt het hen bij hun werk? We vroegen het aan 4 gebruikers.

Viattence en De Zorggroep zijn organisaties die bezig zijn met de implementatie van zelfsturing en zorgorganiserende teams. TriviumMeulenbeltZorg en Gors zijn organisaties die op het gebied van technologie de nodige stappen binnen hun organisatie willen zetten. 

De projectleiders zelfsturing respectievelijk technologie komen maandelijks met andere organisaties bijeen in Utrecht op het hoofdkantoor van In voor zorg! voor deelname aan de thematranche zelfsturing respectievelijk technologie. Doel is overdracht van informatie en kennis en het uitwisselen van ervaringen. Alle belangrijke informatie wordt via IVZO.net ondersteund. Voor iedere 4 deelnemers aan de thematranches is er bovendien een coach beschikbaar die de 4 organisaties begeleidt.

Gors

Gors is een zorgorganisatie in Zeeland, voor mensen, van jong tot oud, met een functiebeperking. Voor 900 cliënten zijn dagelijks ongeveer 800 medewerkers en 300 vrijwilligers in touw. Ruben Goethals is projectleider van Gors van onder meer het project Verbinding 3.0. Een van de deelprojecten is E-Health/Zorg op afstand/beeldbellen.

IVZO.net gebruikt Goethals om het werk te structureren. Voor het plan van aanpak bijvoorbeeld. 'Het is belangrijk om doel en middel uit elkaar te houden. Beeldbellen is het middel, geen doel. Het doel is voor ons om efficiënte ondersteuning te bieden aan cliënten bij hun zelfredzaamheid. Door de stappen in het plan van aanpak te doorlopen, houd je dat uit elkaar.'

Discussie

De discussiemogelijkheid van IVZO.net gebruikt Goethals ook. 'Het is leerzaam om te zien hoe anderen het proces doorlopen. Het kunnen delen van informatie met elkaar is zonder meer positief.' Langere en overzichtelijkere discussies over de hoofdthema’s zou hij daar wel willen zien. 'Dan levert het waarschijnlijk nog meer kennis op. Daar mogen de moderatoren van mij wel meer nog op sturen.'

Na het plan van aanpak volgt het projectplan. Belangrijk om in de gaten te houden is dan wel dat cliënten, netwerkleden en medewerkers zich in verschillende technologische leefwerelden bevinden. 'Sommige cliënten en medewerkers staan te springen, anderen zullen we met kleine stapjes moeten laten wennen aan zowel de hard- als software van technologische toepassingen. Hun leefwereld is nog een geheel andere dan de systeemwereld waarin we beeldbellen zullen invoeren. We moeten ervoor zorgen dat we in het projectplan genoeg aandacht hebben voor digikundigen, digibeten en iedereen daartussen. IVZO.net biedt daarover gelukkig veel kennis en ervaringen.'

TriviumMeulenbeltZorg

Michel van Sluijs is zorgbemiddelaar en projectleider Technologie bij TriviumMeulenbeltZorg (TMZ), een zorgorganisatie voor chronische zieken en ouderen in de regio Twente. In 6 gemeenten is TMZ actief met intra- en extramurale voorzieningen, waar zij met 2.100 medewerkers en 1.300 vrijwilligers zorg en begeleiding bieden. Voor TMZ is er op het gebied van technologie nog veel winst te boeken, vertelt Van Sluijs. ‘We gaan eerst onze focus bepalen. Bij verschillende van onze werkprocessen zou technologie een rol kunnen spelen. Daarom is het belangrijk om eerst te zien waar technologie de meeste meerwaarde kan betekenen.’

Om te voorkomen dat TMZ een innovatie bedenkt die door andere zorgorganisaties al wordt toegepast, is de kruisbestuiving met In voor zorg! en de participerende organisaties binnen In voor zorg! zeer welkom. Een van de doelen is dat met ondersteuning van technologie de zorg van de toekomst geleverd moet kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat de technologie moet voorzien in een behoefte van cliënt en medewerker en dat het bijdraagt aan het welbevinden van de cliënt. Een richting heeft Van Sluijs ook al: ‘We verwachten dat we een innovatie op het gebied van communicatie gaan implementeren.’

Verandertraject

Bij het opstellen van het plan van aanpak heeft Van Sluijs gemerkt dat IVZO.net een verdieping oplevert van de verschillende stappen. ‘Dit project is een echt verandertraject. Bij verandertrajecten zijn er verschillende invloeden; er zijn risico’s om rekening mee te houden. Op IVZO.net is dat allemaal te vinden en ook hoe je hiermee vervolgens kunt omgaan.’

IVZO.net is een goed hulpmiddel, legt Van Sluijs uit. ‘Je kunt wel googelen naar informatie, maar dan krijg je heel veel ongerichte informatie. IVZO.net biedt de kennis die je nodig hebt en ondersteunt het verandertraject dat binnen de organisatie op gang komt. Dergelijke concrete handvatten zijn van toegevoegde waarde in ons werk.’

Hoewel Van Sluijs voorspelt dat de technologie een communicatietoepassing zal opleveren, waarschuwt hij bij voorbaat al voor een te instrumentele kijk op de zaak. 'Het gaat niet alleen om de verbinding tussen zorgverlener en de cliënt. Het moet ook interessant zijn voor de cliënt en zijn sociale omgeving. Dat is de zorg van de toekomst.'

De Zorggroep

Bertil Hoezen is projectleider kleine teams intramuraal bij De Zorggroep, een grote zorgorganisatie in Venlo en omstreken. Het is een organisatie met wel 8.000 medewerkers. De organisatie is nu nog in regio’s georganiseerd, maar gaat naar 3 centrale diensten. De intramurale afdeling is er een. Zij gaan onderzoeken of zij intramuraal met coaches en een teamleider in plaats van managers en teamleiders kunnen werken, voor de zelfsturende teams aldaar.

Hoezen: ‘We hebben een uitleg en demonstratie gekregen van IVZO.net. Ik merk nu dat het belangrijk is om vaker in te loggen om er je weg te vinden.’ Prettig vindt Hoezen het dat hij snel antwoord krijgt als hij een vraag stelt op het performanceplatform. ‘Er wordt snel en zichtbaar door andere professionals geantwoord voor de andere bezoekers van IVZO.net.’

Hulpmiddelen

Bij het opstellen van het plan van aanpak voor De Zorggroep heeft Hoezen veel gebruik gemaakt van het platform. ‘De stappen die je moet volgen om een plan van aanpak op te stellen, staan er allemaal op uitgelegd. Zoals de vragen die jezelf en de organisatie moet stellen. En er zijn hulpmiddelen om dat te doen. Zo bouw je stap voor stap een plan van aanpak op.’

Hoezen vindt dat er nog veel meer door hem en zijn collega’s in den lande op IVZO.net mag worden gedeeld. ‘Niet iedereen is actief en ik vind de gebruikersvriendelijkheid nog niet zo hoog. Maar het is ook een kwestie van wennen, want er staan volgens mij wel goede dingen op het platform. We moeten allemaal leren om optimaal gebruik te maken van IVZO.net.’

Viattence

Harry Franke van Viattence heeft voor het plan van aanpak ook gebruik gemaakt van IVZO.net. Franke is projectleider realisatie zelforganiserende teams bij Viattence. Viattence biedt wonen, zorg en welzijn voor ouderen in Epe, Heerde, Vaassen en Wezep (Gelderland). Bijna 1.000 medewerkers telt de organisatie, die bij elkaar goed zijn voor ongeveer 500 fte. 

Inspirerend, zo werkte het format van het plan van aanpak voor Viattence, zegt Franke. ‘Het is goed om zo’n format te hebben, inspirerend zelfs en dan te zien wat bij de eigen organisatie past.’ Voor Franke is IVZO.net een gereedschapskist waarin hij vooral veel praktische handvatten wil treffen.

Het is nieuw

Franke vindt het vooralsnog wel lastig om alles te vinden wat hij nodig heeft. Maar misschien zoekt hij niet goed, zegt hij. ‘Het is nieuw hè.’ Informatie over cultuurveranderingen binnen organisaties bijvoorbeeld. ‘Ik heb er wel theorie over gevonden, maar geen praktische handvatten. Het versterken van persoonlijk leiderschap; dat is breder dan verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt. Het gaat dan ook over communiceren, hoe je collega’s meeneemt.'

Franke realiseert zich dat hij zelf ook op IVZO.net moet zetten wat hij op dat vlak heeft ontwikkeld. Praktische handvatten delen als hij ze heeft. Ervaringen worden wel al uitgewisseld, maar wat hem betreft mag ‘alles wat werkt’ er op. Je moet voorkomen dat je zelf het wiel gaat uitvinden, terwijl anderen dat al voor je hebben gedaan.’

Nawoord: Bertil Hoezen en Harry Franken hebben met de eerste versie van IVZO.net gewerkt. Na de evaluatie van deze versie is er een tweede versie uitgebracht met een aantal verbeteringen naar aanleiding van de lessons learned. Met die laatste versie hebben Ruben Goethals en Michel van Sluis gewerkt.

Interview door: Ellen Kleverlaan

Meer weten

Dossier(s)

Tags

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg