invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

IVT Thuiszorg is In voor zorg!

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In voor zorg! heeft IVT kraam- en thuiszorg geholpen bij de implementatie van een nieuw organisatiemodel waarmee de organisatie haar toekomstbestendigheid wilde waarborgen en de tevredenheid cliënten en medewerkers verhogen. Hiervoor is de organisatie gaan werken met zelfsturende wijkteams onder de noemer “Samen in de wijk”.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van IVT kraam-en thuiszorg in afgerond in mei 2014.

Resultaten

  • IVT heeft een toekomstbestendig concept voor het wijkgericht werken met zelfsturende teams ontwikkeld. Dit heeft al direct resultaat opgeleverd: de gerealiseerde uren Hulp bij het Huishouden zijn in 2013 stabiel gebleven in vergelijking met 2012, met een verlaagde indicatiestelling. Hierdoor heeft IVT dus meer cliënten met hetzelfde budget kunnen helpen.
  • Binnen de wijkteams hebben de medewerkers het werkplezier hervonden (verzuim van 11% in eerste half jaar 2012 naar 3% in eerste halfjaar 2013, verhoging van de productiviteit van 53% naar 61%). Cliënten die thuiszorg ontvangen hebben te maken met vertrouwde, vaste medewerkers, wat veel rust en vertrouwen creëert.

Vervolg

Het traject zal in de toekomst verder worden voortgezet:

  • Settelen van de nieuwe wijkteams
  • Verantwoordelijkheden, ofwel teamrollen decentraal beleggen bij wijkteams
  • Functioneren van wijkteams ondersteunen met gebruiksvriendelijke ICT-infrastructuur;
  • Zorgcoördinatoren gaan alle cliënten bezoeken en voeren de Zorgleefplannen verder in
  • IVT zal nauwere verbinding zoeken met mantelzorg en onderzoekt de inzet van vrijwilligers
  • Visie op integrale benadering van (toekomstige) ontwikkelingen in de Wmo.

Organisatie

IVT Thuiszorg biedt een breed pakket aan dienstverlening op het gebied van thuiszorg in de regio ’s-Hertogenbosch. Zij profileert zich als maatschappelijke onderneming gericht op vernieuwing.

Meer informatie

Dossier(s)

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg