invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Dementienetwerk West Achterhoek: resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Het Dementienetwerk West Achterhoek heeft zich opnieuw gepositioneerd binnen de veranderende omgeving. Een essentiële stap in haar toekomstbestendigheid is de integratie met het Zorg & Welzijnsnetwerk. Zij gaan samen verder als het 'Kennisnetwerk voor kwetsbare ouderen West Achterhoek'.

Doorlooptijd

Het In voor zorg-traject van Dementienetwerk West Achterhoek is afgerond op 24 februari 2014.

Resultaten

  • Nieuwe richting ontwikkeld voor het kennisnetwerk kwetsbare ouderen West Achterhoek
  • Regionaal ontwikkelen en toepasbaar maken van nieuwe kennis, inzichten en producten over de domeinen heen
  • Goedkopere en efficiëntere zorg

Vervolg

Het Netwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek heeft een jaarplan 2014 gemaakt. Hierin zijn de volgende speerpunten geoperationaliseerd:

  • het signaleren van knel- en verbeterpunten;
  • ontwikkelen en implementeren van oplossingen;
  • regionale verspreiding van kennis;
  • regionaal leren en afstemmen.

Verder komt er regionaal één gezamenlijk portal waar kennis gebundeld wordt en zal er jaarlijks een regionale netwerkbijeenkomst georganiseerd worden voor alle organisaties en professionals die betrokken zijn bij kwetsbare ouderen in de West Achterhoek

Organisatie

Het Dementienetwerk West Achterhoek is een officiële samenwerking tussen aanbieders van zorg en welzijn op dementiegebied in de West Achterhoek waarbij ook (vertegenwoordigers van) de doelgroep betrokken is. Het netwerk beoogt zorg en welzijn voor mensen met geheugenklachten en dementie en hun mantelzorgers te verbeteren door betere toegang tot en afstemming van het bestaande aanbod.

Meer informatie

Tags

Publicaties

1 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg