invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Deelnemers Thematranche Technologie

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

In september 2014 zijn 23 zorgorganisaties gestart met een In voor zorg-traject in 2 thematranches technologie. De organisaties werken 1 tot 1,5 jaar aan een eigen traject met zowel collectieve als individuele ondersteuning van In voor zorg!.

Waarom Technologie?

De mogelijkheden van technologie in de zorg zijn groot. Denk bijvoorbeeld aan medicatiebegeleiding via beeldschermzorg, leefstijlmonitoring en zelfmanagement via internet, de inzet van domotica en technische toepassingen in huis. De inzet van technologie:

  • Ondersteunt cliënten om  zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen wonen.
  • Biedt kansen om de mantelzorg te ontlasten.
  • Levert in veel gevallen een kostenbesparing op omdat we de zorg efficiënter kunnen inrichten.

Vragen waar organisaties van de thematranches de komende tijd aan gaan werken zijn:

  • Voor welke technologie kiezen we? En aansluitend: Hoe financieren we dit?
  • Hoe betrekken we gebruikers en medewerkers bij de keuze?
  • Hoe krijgen we medewerkers mee om anders te gaan werken?
  • Hoe schalen we effectief en efficiënt op van de pilotfase naar ‘uitrol’?

Ondersteuning In voor zorg!

De deelname aan het In voor zorg-traject heeft voor de organisaties een aantal concrete voordelen.

  1. Meerdere organisaties werken gelijktijdig via In voor zorg! aan een vergelijkbaar thema, waardoor het gemakkelijk is om kennis en ervaringen uit te wisselen.
  2. Taakondersteuning en uitwisseling vindt, naast fysieke bijeenkomsten, ook digitaal plaats via www.IVZO.net. Met deze taakondersteuning op ivzo.net zijn alle stappen van de voorbereidingsfase tot aan de implementatiefase in kaart gebracht. Per stap vinden deelnemers bovendien handige formats, ervaringen en goede praktijkvoorbeelden.
  3. In voor zorg! biedt gedurende maximaal 1,5 jaar, individuele ondersteuning. Dit kan variëren van het uitzetten van een visie tot praktische zaken, zoals het maken van de juiste keuze voor een merk technologie.

Deelnemers Thematranches Technologie

Dossier(s)

Publicaties

12 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg