invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

De Waerden: Resultaten In voor zorg-traject

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

De Waerden is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. De organisatie zorgt ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. De Waerden was deelnemer aan de Thematranche Technologie van In voor zorg! en presenteert de resultaten. Het verandertraject had de volgende doelstelling:

  • Met het toepassen van beeldzorg de doelmatigheid van de zorg verhogen waarbij de kwaliteit van zorg tenminste gelijk blijft en zo mogelijk beter wordt. Om dit mogelijk te maken wil De Waerden aantrekkelijke zorgarrangementen samenstellen waar beeldzorg een onderdeel van is.

De organisatie wil gaan starten met beeldzorg. Enerzijds om het huisbezoek te vervangen en anderzijds om extra hulp te kunnen bieden op afstand. Er wordt uitgegaan van een mix van middelen om de zorg voor cliënten optimaal te kunnen benutten: 'klassiek' huisbezoek, geplande beeldzorg, ongeplande beeldzorg en mantelzorgondersteuning via beeldscherm.

Doorlooptijd

Het traject liep vanaf februari 2015 tot februari 2016

Resultaten

  • De pilot is gestart met 48 cliënten die ondersteund worden bij het wonen. 31 cliënten die ambulant worden ondersteund, 9 cliënten die wonen in een locatie van De Waerden zonder slaapwacht en 8 cliënten die wonen in een locatie van De Waerden met slaapwacht. Onder 31 cliënten en 15 medewerkers is een effectmeting gedaan. Het merendeel van de cliënten vindt beeldzorg een verbetering in zijn/haar leven (67%). Daarnaast vindt 53% van de medewerkers dat het effect van beeldzorg op de kwaliteit van ondersteuning 'veel beter is geworden'.
  • De pilot is een te korte periode geweest om daadwerkelijke uitspraken over effecten te kunnen doen. We kunnen uit de pilot wel voldoende aanwijzingen halen voor een reële verwachting dat de effecten bereikt zullen worden in de implementatiefase.
  • Tijdens de pilot hebben begeleiders die fysieke ondersteuning geven hun werkwijze nog niet veranderd, omdat beeldzorg tijdens de pilot nog niet geïmplementeerd werd in het ondersteuningsproces. Beeldzorg vond in deze fase plaats naast de gebruikelijke begeleiding. Het testen van de techniek en ervaringen opdoen met deze manier van communiceren had in deze fase prioriteit. Cliënten gaven zelf aan dat de fysieke bezoeken in de toekomst verminderd kunnen worden als zij gebruik maken van beeldzorg.
  • 91% van de cliënten die beeldzorg hebben ervaren, zou beeldzorg waarschijnlijk of beslist aanraden aan anderen.

De ervaringen in de pilot geven ruim voldoende aanleiding om beeldzorg te implementeren in de woonondersteuning van cliënten van De Waerden. Een aantal beoogde effecten zijn nog niet meetbaar,
de verwachting is dat deze in de implementatiefase behaald zullen worden.

Organisatie

De Waerden is een professionele dienstverlenende organisatie voor mensen met een beperking. Medewerkers van De Waerden zorgen ervoor dat mensen met een beperking kunnen wonen en werken op een manier die bij hen past. De zorg- en dienstverlening van De Waerden is vooral gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen kinderen, volwassen of ouderen zijn. Ook begeleiden wij gezinnen waarvan één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. De organisatie is actief in de provincie Noord-Holland, ten noorden van Amsterdam. Er zijn 13 locaties verdeeld over de regio, van Texel tot IJmuiden. Dagelijks staan er circa 500 medewerkers klaar voor ongeveer 1.100 cliënten.

Meer informatie

Dossier(s)

Publicaties

9 publicaties
In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg