invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Communicatiewinkel

Communicatie kan met de juiste voorwaarden een belangrijk fundament leggen voor tevredenheid over en succes van uw In voor zorg-traject.

Communicatie hervorming langdurige zorg

Tips voor communicatie In voor zorg-traject

Elke organisatie is uniek en heeft eigen communicatie. Toch lijken In voor zorg-trajecten qua opzet en proces veel op elkaar. Vanuit deze gedachte hebben wij een document met tips voor de communicatie voor uw In voor zorg-traject ontwikkeld.

Opstellen communicatieplan In voor zorg-traject

Veranderen kan niet zonder communiceren. Daarom is er voor alle verandertrajecten een plan voor de communicatie. De communicatieplannen van In voor zorg-deelnemers Surfene, Zorgbalans, Tinz, Riwis, Archipel en Amerpoort & Reinaerde, Proteion Thuis zijn goede voorbeelden:

Andere goede communicatievoorbeelden uit In voor zorg-trajecten:

Voorbeelden van communicatiemiddelen

Hieronder vindt u voorbeelden van communicatiemiddelen die tijdens In voor zorg-trajecten zijn ingezet. Deze voorbeelden dienen louter ter inspiratie. Het is duidelijk dat alle middelen onderdeel uitmaken van een integrale aanpak en in het licht van hun eigen context geplaatst moeten worden.

In voor zorg-bijeenkomsten Communicatie langdurige zorg

Kennis uitwisselen met andere communicatiecollega's die ook bezig zijn met een In voor zorg-traject? In voor zorg! organiseert bijeenkomsten voor communicatieprofessionals in de langdurige zorg. Houd onze LinkedIn-groep in de gaten voor actuele bijeenkomsten en verslagen van bijeenkomsten.

Huisstijlmiddelen In voor zorg!

Gebruik de elementen van de huisstijl van In voor zorg! in uw communicatie-uitingen over uw In voor zorg-traject.

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg