invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Teamontwikkelruimte in de zorg

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Tijdens de Winterzorgbeurs 2014 van In voor zorg! was er veel belangstelling voor teamontwikkelruimte. De microclinic zat meer dan vol en aan de werktafel van Beweging 3.0 werden de hele dag inspirerende gesprekken gevoerd.

Waarom werken we met teams en wat zijn succesfactoren?

Tijdens de microclinic begon ik bij de basis. Waarom zou je werken met een team? Dat doe je als de taak wat betreft complexiteit of omvang te groot is voor 1 persoon. Als je dan op basis van de taak besluit om te werken met een team, dan zijn er 2 succesfactoren. Ten eerste de samenstelling. Zijn in je team alle kwaliteiten vertegenwoordigd die je nodig hebt om de taak goed uit te voeren? Als aan die factor is voldaan volgt de tweede succesfactor: de samenwerking. Kan het team zo goed met elkaar samenwerken dat zij samen beter presteren dan het beste teamlid alleen zou kunnen? En presteren ze samen meer dan enkel de optelsom van de individuele teamleden? Veel teams lukt dat helaas niet. Het maken van teamontwikkelruimte draagt daar echter aan bij. Hoe dat werkt heb ik vervolgens toegelicht.

Beweging 3.0 over teamontwikkelruimte

Wilma Bakker vertelt hoe Beweging 3.0 ondertussen met het model van teamontwikkelruimte werkt in de teams. Beweging 3.0 werkt, zoals veel zorgorganisaties ondertussen, met zelforganiserende teams. Zij vroegen zich af hoe je de teams in het proces naar meer zelforganisatie kunt ondersteunen. Belangrijk daarin vond Beweging 3.0 dat de teams blijven leren en verbeteren en dat ze hun groepsfunctioneren met elkaar kunnen bespreken.

Dit kader bracht hen bij het model van teamontwikkelruimte. Daarmee konden de teams 1 taal ontwikkelen. Het bood de mogelijkheid om de teams op een eenduidige manier te ondersteunen. Tot slot konden we vanuit de 4 activiteiten een compleet interventiepallet ontwikkelen, waarmee de teams zelf aan de slag kunnen.

Werkboek en toolbox voor teams

Herman Boers, In voor zorg-coach, ontwikkelde voor Beweging 3.0 een hele toolbox voor teams. Ondertussen heeft In voor zorg! dit deels verwerkt in een digitaal dossier. Het is nog slechts het begin van een digitale toolbox, hij wordt de komende tijd verder gevuld. In voor zorg! geeft begin 2015 een werkboek uit voor teams dat is gebaseerd op het model van teamontwikkelruimte. Per activiteit van teamontwikkelruimte krijgen teams 5 werkvormen aangeboden, waarmee ze die activiteit in hun samenwerking kunnen versterken.

Tijdens de winterzorgbeurs bleek dat heel veel organisaties in de zorg voor hun teams handvatten zoeken om de samenwerking in teams verder te ontwikkelen.

Meer weten

Bron: KADE

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg