Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn gebruikt invoorzorg.nl cookies.

Zorgzwaartebekostiging

21 november 2013

Zorgzwaartebekosting stelt eisen aan alle aspecten van de bedrijfsvoering van uw organisatie. Of het gaat om het primaire proces, of om ondersteunende processen zoals communicatie en formatieplanning. Ook uw inkomsten zijn met de invoering van zorgzwaartepakketten (ZZP’s) rechtstreeks gekoppeld aan de geleverde prestaties. De invoering van ZZP’s vraagt om een heldere visie op zorg en op hoe medewerkers de diensten leveren in samenspraak met de cliënten. De benodigde capaciteit voor uitvoering van de zorg en informatie over de kosten van dienstverlening hangen hiermee direct samen.

U vindt op dit gedeelte van de website praktische informatie, relevante documenten en inspirerende praktijkvoorbeelden over het werken met ZZP's.

Onderwerpen zorgzwaartebekostiging

Lees meer over zorgzwaartebekostiging en de hieraan gerelateerde onderwerpen:

Meer weten

Nieuws
beeldscherm waarop een pilot van een elektronisch zorgleefplan is te zien

Noorderbreedte ontwikkelt elektronisch zorgleefplan

10 oktober 2013

Het EZLP helpt verzorgenden en verpleegkundigen om van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg te veranderen. 'Nu snap ik wat een ZZP is.'

Lees meer...
Informatie
staatssecretaris Van Rijn

Hervormingsagenda Langdurige zorg (VWS)

15 april 2014

Staatssecretaris Martin van Rijn presenteerde op 25 april 2013 een verantwoorde hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg.

Lees meer...
Praktijkvoorbeelden
cliënt werkt in een bakkerij

Dichterbij streeft naar meer ouderinitiatieven

06 december 2013

Dichterbij ontwikkelde programma’s die de cliënt zoveel mogelijk eigen regie geven en ieder in zijn waarde laten.

Lees meer...
Interviews
medewerkster helpt man in rolstoel

't Derkshoes: Partners voor duurzaam resultaat

06 december 2013

Verantwoordelijkheden laag in de organisatie, een vraaggerichte werkwijze en meer tijd voor de bewoners.

Lees meer...
Tools

Voorbeeld formatietool ZZP dagbehandeling van de Van Neynselgroep

06 december 2013

Deze formatietool gebruikt de Van Neynselgroep om de omvang van de formatie te berekenen die nodig is. Lees meer...

Bancaire financiering van zorgvastgoed

25 oktober 2013

Kunnen zorgorganisaties nog bancaire financiering voor vastgoedontwikkeling krijgen? Ja, maar de criteria zijn aangescherpt. Lees waarop u moet letten. Lees meer...