invoorzorg.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.

Ondersteuning bij veranderingen in de langdurige zorg.

Zorgorganisaties werken samen aan wijkverpleegkundige standaarden

Gepubliceerd op: | Laatst gewijzigd op:

Zorgorganisaties slaan de handen ineen om het professioneel handelen en het vakgebied van de wijkverpleegkundigen te legitimeren. Zij stellen geld beschikbaar voor een onderzoeksprogramma rond standaarden voor de wijkverpleging.

De zorgorganisaties, ZZG zorggroep, Florence, Omring, Sensire, Espria, Fundis en Meander, willen het ontwikkelen van professionele standaarden samen met de beroepsgroep versnellen door geld beschikbaar te stellen. Hiervoor hebben zij het Wijkverpleegkundig Genootschap opgericht: een genootschap voor en door wijkverpleegkundigen.

Voor een looptijd van 2 jaar hebben een aantal organisaties toegezegd elk 40.000 euro in te leggen. De andere organisaties ondersteunen het initiatief en raadplegen de komende weken hun bestuur. Het genootschap heeft ook plannen om een subsidieaanvraag in te dienen.

Professioneel en toetsbaar

Dick Herfst, voorzitter van de raad van bestuur van de ZZG zorggroep: "Wij willen als organisaties met veel wijkverpleegkundigen hiervoor de verantwoordelijkheid nemen. De wijkverpleegkundigen hebben inmiddels een erkende positie, de financiering is geregeld en zij hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Maar hun werk begint met het stellen van een goede diagnose. Om dat op een professionele manier te kunnen doen zijn standaarden nodig. Wijkverpleegkundigen nemen samen met hun cliënten beslissingen over ingewikkelde vraagstukken. Wij vinden dat dit op een professionele manier moet gebeuren die ook toetsbaar is. Dat is onze motivatie om dit op te pakken."

Samenwerking

3 lectoren verpleegkunde zijn gevraagd om een notitie te schrijven en daarin aan te geven welke verpleegkundige onderzoekslijnen en onderwerpen in aanmerking komen voor het ontwikkelen van standaarden. Er wordt ook nauw contact onderhouden met Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Op die manier wil het Wijkverpleegkundig Genootschap zoveel mogelijk wijkverpleegkundigen bij het initiatief betrekken en een wisselwerking met de verpleegkundige praktijk realiseren. Door er in de vorm van een wetenschappelijke adviesraad ook wetenschappers bij te halen, wordt bovendien voortgebouwd op bestaande kennis.

Bron: Actiz

Meer weten

Tags

In voor zorg-deelnemer

In voor zorg! is een programma van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Vilans, Kenniscentrum voor langdurige zorg